سامانه مدرسه هوشمند پویان

                                  ***        آموزش اندیشیدن به جای اندیشه ها                                       ****                       جستجو   و اجرای راههای نوین برای  تسهیل یادگیری                ***

 پانل ورود کاربران

 تبليغات
 كاربران فعال سايت
 سروش در جامعه مجازی

کانال رسمی اطلاع رسانی  تلگرام  دبیرستان سروش هدایت

صفحه دبیرستان سروش  هدایت   در اینستاگرام

کانال  ویژه  پایه هفتم ورودی 99


کانال آموزش کلاس های مجازی

ربات اطلاع  رسانی مجتمع آموزشی سروش هدایت

 

 متولدین امروز
 سخنی از بهشت

دبیرستان دوره اول سروش هدایت . ناحیه ۶ مشهد,
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅

زمان بندی گروه اول جهت جلسات مشاوره

(ساعت شروع جلسه 8:15 صبح می باشد
زمان یکشنبه مورخ 99/7/6)

1: عرفان علیزاده
2: مهرداد معدنی
3: یونس کلانسر
4: محمد صالح زاهدی
5: عرفان اسماعیل زاده

زمان بندی گروه دوم جهت جلسات مشاوره

(ساعت شروع جلسه 9:45  صبح می باشد
زمان یکشنبه مورخ 99/7/6)

1: آرش یاسینی
2: نوید شیرازی
3: محمدحسین رمضانی
4: سید حمید رضا حسن زاده
5: مانی سروری


تاریخ انتشار: 1399/07/04

 ورود به سامانه کلاس مجازی


 شعار سال 99: جهش تولید 
 

متن چشمک زن

دبیرستان غیر دولتی سروش هدایت متوسطه دوره اول