آزمون تیزهوشان خرداد 1401

یک روز پرشور و پر هیجان با دانش آموزان نهمی 
جهت آمادگی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی.