مجتمع آموزشی سروش هدایت غیردولتی برتر

????????????????????????
مجتمع آموزشی سروش هدایت
غیردولتی برتر

????????????کسب رتبه اول تعداد قبولی تیزهوشان و نمونه دولتی ورودی دهم در بین مدارس غیردولتی ناحیه ۶
 
???? شرایط ثبت نام:
معدل حداقل ۱۹
قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه
????????????????????????
لینک مستقیم ثبت نام برای پایه های هفتم تا نهم:
http://www1.soroushhedayat.ir/?app=forms&formid=23
????
لینک مستقیم ثبت نام برای پایه های دهم تا دوازدهم:
http://www2.soroushhedayat.ir/?app=forms&formid=17
????????????????????????????????
???? آدرس دوره اول: دانشجو ۱۶، پلاک ۷۶
????تلفن:  ۳۸۶۸۲۴۵۱

????آدرس دوره دوم: دانش آموز ٧ ، شیخ مفید ٧، پلاک ٢٨٧
????تلفن:٠٩١۵۵٠٣٣۶۵۵
????وبسایت: www.soroushhedayat.ir


تاریخ انتشار: 1400/05/13


شکیبا باشید...